Wat doet waterschap Hunze en Aa's?

We houden ons dagelijks bezig met het water in Oost-Groningen en Noordoost-Drenthe. We zorgen voor schoon en voldoende water. Voor sterke dijken die u beschermen tegen overstromingen en voor waterwegen die goed bevaarbaar zijn. We houden daarbij rekening met de verschillende belangen van natuur, landbouw en recreatie. Zodat iedereen in ons werkgebied prettig en veilig kan wonen, werken en recreƫren.